O boronowskich pustelnikach - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
logo
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

Aktualności
  Spektakl
  Jasełka
  Karnawałowy Wieczorek
  Wyjazd do teatru
  15 lecie Stowarzyszenia
  Gratulacje z okazji 15 lecia
  Wycieczka
  Wystawa
  Ognisko integracyjne
  Dzień Boronowa
  Szybik
  Promocja książki
  Działalność Stowarzyszenia
  Boronuś
  Forum Katowice
  Walne zebranie

Ogłoszenia
  Konkurs
  Zbiórka pamiątek

Kronika wydarzeń
  2020/21

Artykuły
  Teksańczycy z Ziemi Boronowskiej
  O ks. proboszczu Józefie Chrystofie
  Krótki rodowód naszych wiosek
  O utopkach
  O boronowskich pustelnikach
  O mielerzach, kurzokach...
  O kapliczkach
  O śląskiej godce
  O pradziejach Boronowa
  O nazwach terenowych
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Palmy 2022
  Ojciec Maniura
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017
  Małe jest piękne
  Informacja
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Wystawa
  Wyjazd do teatru
  Wycieczka
  Kulinarne zmagania 2019

Wydawnictwa
  Przewodnik

   Losowe zdjcie


Kliknij aby powikszy.
O boronowskich pustelnikach


O boronowskich pustelnikach

    O Dawnych lasach lublinieckich, które porastały tą okolicę od najdawniejszych czasów wspominają średniowieczne dokumenty. Wiemy, że do tutejszej puszczy obfitującej w grubą zwierzynę lubili przybywać na polowania książęta opolscy. Częścią tej rozległej kniei były lasy boronowskie. Ostatniego niedźwiedzia upolowano koło Boronowa w roku 1756, a watahy wilków były plagą dla okolicznej ludności aż do połowy XIX wieku. Do dziś dwa uroczyska w tych lasach nazywane są Wilczarniami, a jedno –Wolfstrybem.

    Od pierwszej połowy XVIII wieku aż do roku 1824 przebywali koło Boronowa pustelnicy. Byli to ludzie żyjący w odosobnieniu, stroniący od ludzi, oddający się modlitwie i pokucie.

    W tutejszych przepastnych lasach znajdowali oni doskonałe miejsce do kontemplacji. O pustelnikach tych wspominają stare kroniki i zapiski parafialne. Nie wiadomo dokładnie, kiedy się oni tu pojawili oraz ilu ich było. W dawnych księgach zgonów zapisani są: Kasper Kaleta zmarły w 1747 roku, brat Ambroży Erhard zmarły w 1781 roku i Mateusz Brol zmarły w 1824 roku. W księdze Bractwa Różańcowego widnieje zapis, że do zarządu bractwa powołany został w 1755 roku między innymi „…pobożny brat Canutus Wolff pustelnik z lasów boronowskich”. Podobno Rajchowa Góra , na której obecnie znajduje się rezerwat, swoją nazwę wzięła również od nazwiska jednego z nich. Ciekawa jest notatka z roku 1746 : „… zmarł Jan Kaleta, 7 –letni chłopiec od naszego pustelnika”. Należy się domyślać, że pustelnik Kasper Kaleta przebywał w leśnej pustelni wraz ze swoim kilkuletnim synkiem.

    Pustelnicy uczestniczyli czynnie w życiu parafialnym i byli otaczani powszechnym szacunkiem, a Ambroży Erhard odbył w latach 1750-51 pieszą pielgrzymkę do Rzymu, skąd przyniósł dla boronowskiego kościoła relikwie Krzyża Świętego. Fakt ten potwierdzony jest dokumentem wystawionym w roku 1750 przez Kurię Rzymską, który znajduje się w archiwum parafialnym.

    Do lat dwudziestych XX wieku zachowały się resztki kapliczki –pustelni. Kapliczka ta stała na skraju Rajchowej Góry, przy drodze, która do dziś nazywana jest Haleją Jana. Zachowała się taka nazwa, bo kapliczka ta była pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Podanie ludowe głosi też, że jeden z tych pustelników zbudował również w roku 1760 kapliczkę św. Jana Nepomucena w Dębowej Górze, która zachowała się do dziś. W tamtym roku jeszcze tej wsi nie było. Kolonia pruska Dębowa Góra założona została nieco później ( w 1774 r.).     Jeszcze w pierwszych latach XX wieku można się było natknąć w lesie, koło Szklanej Huty na stare jabłonie i grusze, których pochodzenie przypisywano owym pustelnikom.


Artykuł pana Damiana Gołąbka opublikowany w Biuletynie informacyjnym Gminy Boronów 4/2017.

133555 -Liczba unikalnych wizyt