Sprawozdanie - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

Aktualności
  Plan spotkań
  Walne zebranie

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Artykuły
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Ogłoszenia

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017

   Losowe zdjęcie


Kliknij aby powiększyć.
Sprawozdanie
Sprawozdanie
Zarządu z działalności Stowarzyszenia Miłośników
Ziemi Boronowskiej w okresie od 9 maja 2007r.
Do 29 stycznia 2009 r.

    Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 9 maja 2007 r, wtedy też wybrany został jego Zarząd oraz zatwierdzony Statut. Rejestracja sądowa Stowarzyszenia nastąpiła 24 sierpnia 2007 roku, załatwiono nieodzowne formalności organizacyjno-prawne związane z wprowadzeniem zmian do Statutu, z uzyskaniem Regonu, NIP-u, założeniem konta bankowego itp. W tym celu odbyto wtedy 3 zebrania Walne:
16 sierpnia-w sprawie zatwierdzenia uzupełnionego Statutu; 22 listopada –w sprawie zatwierdzenia formalności związanych z otwarciem konta i ustaleniem osób odpowiedzialnych za działalność finansową oraz 13 grudnia-w sprawie ustalenia i zatwierdzenia planu pracy na 2008 rok.
W tamtym roku odbyło się też 1 zebranie Zarządu oraz kilka roboczych spotkań członków Zarządu.
    Działalność statutową związaną z realizacją planu pracy Stowarzyszenie rozpoczęło od początku 2008 roku. W ciągu tego roku odbyło się 1 Walne zebranie, 7 otwartych posiedzeń Zarządu oraz kilkanaście roboczych spotkań członków Zarządu.
    Jako główne kierunki działalności Stowarzyszenie wytyczyło sobie:
---otoczenie troską dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na terenie gminy;
---zagospodarowanie i uatrakcyjnienie gminnych tras pieszo-rowerowych i propagowanie turystyki;
---upowszechnianie wiedzy o dziejach Boronowa i najbliższej okolicy;
---włączanie się w działalność społeczno-kulturalną na terenie gminy.

    Od pierwszych tygodni 2008 roku Zarząd rozpoczął starania o pozyskanie budynku po dawnym młynie na cele kulturalne, z myślą by w nim urządzić po remoncie i adaptacji gminną izbę tradycji.
Zamierzaliśmy też zabiegać o środki unijne na ten cel. Plany te nie spotkały się jednak z poparciem Rady Gminy. Po naszych kilkumiesięcznych staraniach stary młyn został sprzedany na wniosek większości radnych.

    Duży nacisk położono w ciągu roku na popularyzację wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym. Od wiosny Zarząd czynił starania o pozyskanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego i od sponsorów, potrzebnych na pokrycie kosztów wydania publikacji „Szkice z dziejów Boronowa i okolicy” autorstwa Damiana Gołąbka. Z przyczyn niezależnych od Zarządu zadanie to zostało sfinalizowane dopiero w trzecim kwartale, przy czym większość kosztów(2/3) zostało sfinansowane przez naszych sponsorów, tj.: MEGESET Piekary Śl., Bank Spółdzielczy, Firmę DAXBOR R. Sklorz, Zakład Masarniczy R. Burzyka i Firmę BEKAMA K. Bełkota. Resztę to jest 4.700 zł pozyskano z dotacji Urzędu Gminy. Ogólny koszt wydania i promocji książki wyniósł 14.431 zł. Zadanie to związane z wydaniem i promocją książki było wydarzeniem kulturalnym o szerokim zasięgu oddziaływania wychodzącym również poza teren gminy i powiatu. Środki uzyskane ze sprzedaży książki zostaną przeznaczone na dalszą działalność statutową Stowarzyszenia.

    W ciągu okresu sprawozdawczego nawiązano współpracę z Dyrekcją Zespołu Placówek Oświatowych w zakresie edukacji regionalnej. Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia odbył 4 spotkania z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną w czasie, których przeprowadził pogadanki na temat Boronowskich legend i ciekawych epizodów z dziejów Boronowa.
Wiedzę historyczną o naszej okolicy upowszechniano również szerzej. W Radiu Katowice emitowana była audycja na temat historii i walorów zabytkowych Boronowskiego kościoła a w kolejnych numerach kwartalnika „Ziemia Lubliniecka” zamieszczonych zostało 6 artykułów o Ziemi Boronowskiej.

    Członkowie naszego Stowarzyszenia przeprowadzili jesienią gruntowną renowację kamiennego pomnika znajdującego się w lesie, przy drodze Boronów-Koszęcin. Elementy żelazne wykonała bezinteresownie Firma kol. Krzysztofa Bełkota, a roboty brukarskie Firma kol. Ryszarda Sklorza, Zwrócono się również do Nadleśnictwa Koszęcin w sprawie utworzenia małego parkingu obok tego pomnika. Według wstępnego rozeznania zadanie to ma być realizowane przy współudziale naszego Stowarzyszenia.

    Nie udało się w minionym okresie rozpocząć działań związanych z zagospodarowaniem tras pieszo-rowerowych i rozwinięciem turystyki. Jest to zadanie długoterminowe i zostanie ono ujęte w programie działań na kolejne lata. W tym zakresie sporządzono zestawienie planowanych prac oraz złożono wstępne zapotrzebowanie na dofinansowanie w ramach programu LEADER do Lokalnej Grupy Działania „ Bractwo Kuźnic”. W tej sprawie nawiązano również wstępne kontakty z Nadleśnictwem Koszęcin.

    Nasz udział w obchodach imprez i uroczystości organizowanych na terenie gminy przejawił się we współorganizowaniu ( razem z GOK) imprezy związanej z promocją wydanej książki oraz w pokazie karate na Dożynkach Gminnych.

    Od kwietnia 2008 Stowarzyszenie ma swoją stronę internetową jednak jej treść wzbogaciła się dopiero pod koniec roku. Na dalsze doskonalenie i wzbogacanie naszego blogu internetowego, dokumentującego naszą działalność Zarząd winien zwracać nadal baczną uwagę.

    W ciągu minionego roku przyjęto do Stowarzyszenia 7 nowych członków. W zakresie dalszej dbałości o wzrost liczebny Stowarzyszenia istnieje nadal pole do działania dla Zarządu i wszystkich członków.

    Zarząd składa podziękowanie naszym kolegom- sponsorom, którzy wspierali w minionym roku naszą działalność oraz tym członkom, którzy włączali się aktywnie do realizowanych przez Stowarzyszenie zadań.
89249 -Liczba unikalnych wizyt