Sprawozdanie - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

Aktualności
  Plan spotkań
  Forum Katowice
  Kulinarne zmagania 2019
  Walne zebranie

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Artykuły
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Ogłoszenia
  Zaproszenie
  Wycieczka Praga

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017
  Małe jest piękne

   Losowe zdjęcie


Kliknij aby powiększyć.
Sprawozdanie
Sprawozdanie
Zarządu z działalności Stowarzyszenia Miłośników
Ziemi Boronowskiej w okresie od 9 maja 2007r.
Do 29 stycznia 2009 r.

    Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 9 maja 2007 r, wtedy też wybrany został jego Zarząd oraz zatwierdzony Statut. Rejestracja sądowa Stowarzyszenia nastąpiła 24 sierpnia 2007 roku, załatwiono nieodzowne formalności organizacyjno-prawne związane z wprowadzeniem zmian do Statutu, z uzyskaniem Regonu, NIP-u, założeniem konta bankowego itp. W tym celu odbyto wtedy 3 zebrania Walne:
16 sierpnia-w sprawie zatwierdzenia uzupełnionego Statutu; 22 listopada –w sprawie zatwierdzenia formalności związanych z otwarciem konta i ustaleniem osób odpowiedzialnych za działalność finansową oraz 13 grudnia-w sprawie ustalenia i zatwierdzenia planu pracy na 2008 rok.
W tamtym roku odbyło się też 1 zebranie Zarządu oraz kilka roboczych spotkań członków Zarządu.
    Działalność statutową związaną z realizacją planu pracy Stowarzyszenie rozpoczęło od początku 2008 roku. W ciągu tego roku odbyło się 1 Walne zebranie, 7 otwartych posiedzeń Zarządu oraz kilkanaście roboczych spotkań członków Zarządu.
    Jako główne kierunki działalności Stowarzyszenie wytyczyło sobie:
---otoczenie troską dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na terenie gminy;
---zagospodarowanie i uatrakcyjnienie gminnych tras pieszo-rowerowych i propagowanie turystyki;
---upowszechnianie wiedzy o dziejach Boronowa i najbliższej okolicy;
---włączanie się w działalność społeczno-kulturalną na terenie gminy.

    Od pierwszych tygodni 2008 roku Zarząd rozpoczął starania o pozyskanie budynku po dawnym młynie na cele kulturalne, z myślą by w nim urządzić po remoncie i adaptacji gminną izbę tradycji.
Zamierzaliśmy też zabiegać o środki unijne na ten cel. Plany te nie spotkały się jednak z poparciem Rady Gminy. Po naszych kilkumiesięcznych staraniach stary młyn został sprzedany na wniosek większości radnych.

    Duży nacisk położono w ciągu roku na popularyzację wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym. Od wiosny Zarząd czynił starania o pozyskanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego i od sponsorów, potrzebnych na pokrycie kosztów wydania publikacji „Szkice z dziejów Boronowa i okolicy” autorstwa Damiana Gołąbka. Z przyczyn niezależnych od Zarządu zadanie to zostało sfinalizowane dopiero w trzecim kwartale, przy czym większość kosztów(2/3) zostało sfinansowane przez naszych sponsorów, tj.: MEGESET Piekary Śl., Bank Spółdzielczy, Firmę DAXBOR R. Sklorz, Zakład Masarniczy R. Burzyka i Firmę BEKAMA K. Bełkota. Resztę to jest 4.700 zł pozyskano z dotacji Urzędu Gminy. Ogólny koszt wydania i promocji książki wyniósł 14.431 zł. Zadanie to związane z wydaniem i promocją książki było wydarzeniem kulturalnym o szerokim zasięgu oddziaływania wychodzącym również poza teren gminy i powiatu. Środki uzyskane ze sprzedaży książki zostaną przeznaczone na dalszą działalność statutową Stowarzyszenia.

    W ciągu okresu sprawozdawczego nawiązano współpracę z Dyrekcją Zespołu Placówek Oświatowych w zakresie edukacji regionalnej. Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia odbył 4 spotkania z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną w czasie, których przeprowadził pogadanki na temat Boronowskich legend i ciekawych epizodów z dziejów Boronowa.
Wiedzę historyczną o naszej okolicy upowszechniano również szerzej. W Radiu Katowice emitowana była audycja na temat historii i walorów zabytkowych Boronowskiego kościoła a w kolejnych numerach kwartalnika „Ziemia Lubliniecka” zamieszczonych zostało 6 artykułów o Ziemi Boronowskiej.

    Członkowie naszego Stowarzyszenia przeprowadzili jesienią gruntowną renowację kamiennego pomnika znajdującego się w lesie, przy drodze Boronów-Koszęcin. Elementy żelazne wykonała bezinteresownie Firma kol. Krzysztofa Bełkota, a roboty brukarskie Firma kol. Ryszarda Sklorza, Zwrócono się również do Nadleśnictwa Koszęcin w sprawie utworzenia małego parkingu obok tego pomnika. Według wstępnego rozeznania zadanie to ma być realizowane przy współudziale naszego Stowarzyszenia.

    Nie udało się w minionym okresie rozpocząć działań związanych z zagospodarowaniem tras pieszo-rowerowych i rozwinięciem turystyki. Jest to zadanie długoterminowe i zostanie ono ujęte w programie działań na kolejne lata. W tym zakresie sporządzono zestawienie planowanych prac oraz złożono wstępne zapotrzebowanie na dofinansowanie w ramach programu LEADER do Lokalnej Grupy Działania „ Bractwo Kuźnic”. W tej sprawie nawiązano również wstępne kontakty z Nadleśnictwem Koszęcin.

    Nasz udział w obchodach imprez i uroczystości organizowanych na terenie gminy przejawił się we współorganizowaniu ( razem z GOK) imprezy związanej z promocją wydanej książki oraz w pokazie karate na Dożynkach Gminnych.

    Od kwietnia 2008 Stowarzyszenie ma swoją stronę internetową jednak jej treść wzbogaciła się dopiero pod koniec roku. Na dalsze doskonalenie i wzbogacanie naszego blogu internetowego, dokumentującego naszą działalność Zarząd winien zwracać nadal baczną uwagę.

    W ciągu minionego roku przyjęto do Stowarzyszenia 7 nowych członków. W zakresie dalszej dbałości o wzrost liczebny Stowarzyszenia istnieje nadal pole do działania dla Zarządu i wszystkich członków.

    Zarząd składa podziękowanie naszym kolegom- sponsorom, którzy wspierali w minionym roku naszą działalność oraz tym członkom, którzy włączali się aktywnie do realizowanych przez Stowarzyszenie zadań.
93161 -Liczba unikalnych wizyt