D硊gosz kr髄ewski - Stowarzyszenie Mi艂o艣nik贸w Ziemi Boronowskiej
logo
   Nawigacja
Portal
  Strona G艂贸wna
  Zarz膮d SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

Aktualno艣ci
  Spektakl
  Jase艂ka
  Karnawa艂owy Wieczorek
  Wyjazd do teatru
  15 lecie Stowarzyszenia
  Gratulacje z okazji 15 lecia
  Wycieczka
  Wystawa
  Ognisko integracyjne
  Dzie艅 Boronowa
  Szybik
  Promocja ksi膮偶ki
  Dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia
  Boronu艣
  Forum Katowice
  Walne zebranie

Og艂oszenia
  Konkurs
  Zbi贸rka pami膮tek

Kronika wydarze艅
  2020/21

Artyku艂y
  Teksa艅czycy z Ziemi Boronowskiej
  O ks. proboszczu J贸zefie Chrystofie
  Kr贸tki rodow贸d naszych wiosek
  O utopkach
  O boronowskich pustelnikach
  O mielerzach, kurzokach...
  O kapliczkach
  O 艣l膮skiej godce
  O pradziejach Boronowa
  O nazwach terenowych
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemys艂 Boronowa
  "Kulturkampf"

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja ksi膮偶ki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Go艂膮bka
  Maj贸wka 2010
  Zima 2010
  Maj贸wka 2009
  Boron贸w w fotografii
  D艂ugosz kr贸lewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja ksi膮偶ki

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

400-lecie Ko艣cio艂a
  Podzi臋kowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Linki
  Urz膮d Gminy Boron贸w
  GOK
  Parafia Boron贸w
  ZPO Boron贸w
  LKS Jedno艣膰 Boron贸w
  Stow. dla Boronowa
  Boron贸w w Wikipedii
  Sk艂adnica G贸rno艣l膮ska

Archiwum
  Palmy 2022
  Ojciec Maniura
  Konkurs na palm臋 wielkanocn膮
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zada艅 dofinansowanych z UG
  Promocja ksi膮偶ki
  Wieczorek 2017
  Ma艂e jest pi臋kne
  Informacja
  Konkurs na palm臋 wielkanocn膮
  Wystawa
  Wyjazd do teatru
  Wycieczka
  Kulinarne zmagania 2019

Wydawnictwa
  Przewodnik

   Losowe zdj阠ie


Kliknij aby powi阫szy.
D硊gosz kr髄ewski

Przyroda w Boronowie    Decyzj Rady Gminy w Boronowie uchwa潮 nr 21/XXVII/2009 z dnia 10. Marca 2009.
podj阾o decyzj ustanowienia pomnikiem przyrody stanowisko d硊gosza kr髄ewskiego.
    Jest to ok. 30 osobnik體 odmiany paproci zlokalizowanej na terenie Gminy Boron體 Stanowi眂ej w砤sno舵
PGLLP Nadle秐ictwa Kosz阠in.
Stanowisko d硊gosza kr髄ewskiego podlega ochronie w celu zachowania szczeg髄nej warto禼i przyrodniczej i krajobrazowej.
    Nadz髍 nad pomnikiem przyrody sprawuje Stowarzyszenie Mi硂秐ik體 Ziemi Boronowskiej
ul. Pozna駍ka 1. 42-283 Boron體.    D硊gosz kr髄ewski ( Osmunda regalis ) to gatunek wieloletniej paproci o zasi阦u kosmopolitycznym. W Europie wyst阷uje przede wszystkim w cz甓ci zachodniej. W Polsce bardzo rzadki na terenach nizinnych. Preferuje obszary o wp硑wach klimatu morskiego z 砤godnie przebiegaj眂 zim, lubi wilgotne otoczenie i ro秐ie w cieniu drzew.
    Wysoko舵 50 – 60 cm, ro秎ina z podziemnym, rozga酬zionym k潮czem, z kt髍ego co roku wyrasta wiele pionowo rozwini阾ych li禼i. Li禼ie po rozwini阠iu s nagie, sk髍zaste, cie駅ie i prze秝ituj眂e. Blaszka li禼iowa jest owalna lub pod硊縩ie jajowata. Poza li舵mi asymiluj眂ymi wykszta砪aj si te li禼ie podzielone na cz甓 asymiluj眂 i cz甓 s硊勘c rozmna縜niu. Dolna, asymilacyjna cz甓 podw骿nie pierzastych li禼i ma pod硊縩e, zielone listki z zaokr眊lonym szczytem, brzegiem falisto karbowane. Odcinki g髍nej cz甓ci li禼ia s przekszta砪one w liczne sporangiofory, na brzegach kt髍ych powstaj zarodniki u硂縪ne k硂sowato. W dojrza硑m stadium g髍na cz甓 li禼ia przybiera barw rdzawobrunatn.
    Zarodniki zielone nie znosz d硊gotrwa砮go wysychania czy niekorzystnych warunk體 otoczenia. Dojrzewaj od czerwca do lipca i szybko kie砶uj. Ro秐ie w zaro秎ach wierzbowych, na torfowiskach, w podmok硑ch i cienistych lasach. Mo縩a j spotka w rezerwatach przyrody w jczynie, Wierzchucinie, Zab硂cie no i w Boronowie.
    D硊gosz kr髄ewski w Polsce jest obj阾y 禼is潮 ochron gatunkow i jest umieszczona na Czerwonej li禼ie ro秎in i grzyb體 Polski nara縪nych na wygini阠ie. Dlatego te opiek nad rosn眂ymi ro秎inkami sprawuje Stowarzyszenie Mi硂秐ik體 Ziemi Boronowskiej, zabezpieczaj眂 je przed zniszczeniem. Ujawnienie miejsc rozwoju tych paproci b阣zie mo縧iwe po up硑wie kilku lat, a tymczasem oczekuj眂 na korzystne glebowe warunki rozwoju i szybki rozrost ro秎in, mo縩a podziwia pi阫no otaczaj眂ej nas przyrody przegl眃aj眂 stron internetow stowarzyszenia: www.smzb.pl , gdzie w galerii mo縩a podziwia pi阫no tej wieloletniej paproci – D硊gosza kr髄ewskiego.Opracowa Prezes SMZB Alojzy Moj133531 -Liczba unikalnych wizyt