O NAS - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
logo
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

Aktualności
  Spektakl
  Jasełka
  Karnawałowy Wieczorek
  Wyjazd do teatru
  15 lecie Stowarzyszenia
  Gratulacje z okazji 15 lecia
  Wycieczka
  Wystawa
  Ognisko integracyjne
  Dzień Boronowa
  Szybik
  Promocja książki
  Działalność Stowarzyszenia
  Boronuś
  Forum Katowice
  Walne zebranie

Ogłoszenia
  Konkurs
  Zbiórka pamiątek

Kronika wydarzeń
  2020/21

Artykuły
  Teksańczycy z Ziemi Boronowskiej
  O ks. proboszczu Józefie Chrystofie
  Krótki rodowód naszych wiosek
  O utopkach
  O boronowskich pustelnikach
  O mielerzach, kurzokach...
  O kapliczkach
  O śląskiej godce
  O pradziejach Boronowa
  O nazwach terenowych
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Palmy 2022
  Ojciec Maniura
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017
  Małe jest piękne
  Informacja
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Wystawa
  Wyjazd do teatru
  Wycieczka
  Kulinarne zmagania 2019

Wydawnictwa
  Przewodnik

   Losowe zdjcie


Kliknij aby powikszy.
O NASStowarzyszenie
jest to apolityczne i dobrowolne zrzeszenie o celach niezarobkowych.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
zostało utworzone przez grupę osób, którym na sercu leży dobro mieszkańców całej naszej Gminy (nie tylko Boronowa).

Stowarzyszenie za cele postawiło sobie:
-Integrację społeczeństwa;
-Wspomaganie inicjatyw służących rozwojowi Gminy Boronów;
-Popularyzację wiedzy historycznej w tym głównie historii regionu;
-Ochronę dziedzictwa kulturowego;
-Propagowanie wartości katolickich i etycznych;
-Promowanie Regionu i produktów lokalnych;
-Szerzenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie kultury i sportu.

Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 9 maja 2007 roku, po którym to zostały złożone dokumenty w Sądzie Rejestrowym.16 sierpnia 2007 roku odbyło się kolejne zebranie , na którym zostały wprowadzone wymagane przez Sąd formalne poprawki w Statucie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zarejestrowane zostało 24 sierpnia 2007 roku.
Członkowie Stowarzyszenia świadomi są odpowiedzialności oraz czekających ich trudności.
Naszą aktywność opieramy na Statucie Stowarzyszenia, w którym zawarte są szczegółowe zasady, cele i kierunki działań.
Aby organizacja mogła działać sprawnie i zgodnie z prawem posiadamy numer NIP oraz założone zostało konto bankowe.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej jest otwarte na współpracę nie tylko z Władzami i innymi organizacjami społecznymi, ale również firmami i wszystkimi osobami zainteresowanymi społeczną działalnością.

Liczymy na pozyskanie nowych członków i współpracowników, którzy chętni są do pracy społecznej na rzecz promocji i rozwoju "naszej małej ojczyzny".
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
133496 -Liczba unikalnych wizyt