O NAS - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

Aktualności
  Plan spotkań
  Forum Katowice
  Kulinarne zmagania 2019
  Walne zebranie

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Artykuły
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Ogłoszenia
  Zaproszenie
  Wycieczka Praga

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017
  Małe jest piękne

   Losowe zdjęcie


Kliknij aby powiększyć.
O NASStowarzyszenie
jest to apolityczne i dobrowolne zrzeszenie o celach niezarobkowych.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
zostało utworzone przez grupę osób, którym na sercu leży dobro mieszkańców całej naszej Gminy (nie tylko Boronowa).

Stowarzyszenie za cele postawiło sobie:
-Integrację społeczeństwa;
-Wspomaganie inicjatyw służących rozwojowi Gminy Boronów;
-Popularyzację wiedzy historycznej w tym głównie historii regionu;
-Ochronę dziedzictwa kulturowego;
-Propagowanie wartości katolickich i etycznych;
-Promowanie Regionu i produktów lokalnych;
-Szerzenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie kultury i sportu.

Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 9 maja 2007 roku, po którym to zostały złożone dokumenty w Sądzie Rejestrowym.16 sierpnia 2007 roku odbyło się kolejne zebranie , na którym zostały wprowadzone wymagane przez Sąd formalne poprawki w Statucie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zarejestrowane zostało 24 sierpnia 2007 roku.
Członkowie Stowarzyszenia świadomi są odpowiedzialności oraz czekających ich trudności.
Naszą aktywność opieramy na Statucie Stowarzyszenia, w którym zawarte są szczegółowe zasady, cele i kierunki działań.
Aby organizacja mogła działać sprawnie i zgodnie z prawem posiadamy numer NIP oraz założone zostało konto bankowe.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej jest otwarte na współpracę nie tylko z Władzami i innymi organizacjami społecznymi, ale również firmami i wszystkimi osobami zainteresowanymi społeczną działalnością.

Liczymy na pozyskanie nowych członków i współpracowników, którzy chętni są do pracy społecznej na rzecz promocji i rozwoju "naszej małej ojczyzny".
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
93133 -Liczba unikalnych wizyt