Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

Aktualności
  Szybik
  Boronuś
  Działalność Stowarzyszenia
  Forum Katowice
  Kulinarne zmagania 2019
  Walne zebranie

Ogłoszenia
  Zbiórka pamiątek

Artykuły
  O śląskiej godce
  O pradziejach Boronowa
  O nazwach terenowych
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017
  Małe jest piękne
  Informacja

   Losowe zdjcie


Kliknij aby powikszy.
Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
Kolonizacja niemiecka rozpocza si na Grnym lsku ju w redniowieczu, a szczeglnie po najedzie Tatarw w 1242 roku. Ksita lscy osiedlali wtedy na wyludnionych terenach osadnikw przybywajcych z Zachodu. Kolejna fala osadnicza nastpia w XVI wieku i zwizana bya z rozwijajcym si wtedy staro lskim hutnictwem.

Od podboju lska przez Prusakw, to jest od poowy XVIII wieku kolonizacja prowadzona bya na wielk skal. Jej najwiksze nasilenie nastpio za panowania Fryderyka II zwanego Wielkim (kolonizacja fryderycjaska), a szczeglnie w latach 1770-1786. Bya to wtedy akcja szczegowo zaplanowana, ktra miaa wzmc eksploatacj grnolskich bogactw naturalnych i podnie gospodark na tym podbitym terenie, uwaan za gwne rdo potgi militarystycznego Krlestwa Pruskiego. Skupiska kolonijne miay te krzewi niemczyzn na tych sowiaskich terenach.

Akcj t objto wtenczas rwnie powiat lubliniecki, a szczeglnie jego silnie zalesion pnocno-wschodni cz. W samej gminie boronowskiej zaoono dwie kolonie drwali ( Niwy i Dbowa Gra) oraz koloni grnicz Zumpy. Natomiast w niedalekim ssiedztwie powstay: Lisowska Kolonia, Nowa Hadra i Strzebiska Kolonia. Najwiksz koloni w powiecie bya Dbowa Gra z 20 osadnikami, ktra stanowia odrbn gmin, a do 1920 roku. W pozostaych koloniach osiedlono po 10 rodzin. Pojedyncze rodziny osiedlone zostay rwnie w Boronowie, Hucisku i Sitkach. To wtedy pojawio si na tutejszym terenie wiele nowych nazwisk, jak: Eisermann, Reimann, Furmann, Buchenfeld, Hahn i wiele innych.

Rwnolegle z akcj osiedlecz spada wtedy na Grny lsk lawina rozporzdze pruskich, ktre miay przypiesza jego germanizacj. Nowo zakadanym osadom i folwarkom nadawano nazwy niemieckie, jak Eichberg, Sumpen, Nieven, Niederhof, Annahof, Erdmannshayn i inne. Zamieniono te wszystkie polsko brzmice nazwy miejscowe, napisy na nagrobkach, szyldy sklepowe i niektre nazwiska. Znajomoci jzyka niemieckiego zaczto wymaga od ksiy, nauczycieli, od suby dworskiej i lenej, od osb zawierajcych zwizek maeski oraz odbywajcych sub wojskow. Akcja germanizacyjna przyniosa jednak nike efekty. Kolonici do szybko ulegli miejscowym wpywom asymilacyjnym. Cho obowizyway wprowadzone urzdowo niemieckie nazwy miejscowe, okoliczna ludno stosowaa nadal w potocznym uyciu dotychczasowe nazwy rodzime. Kolonia Eichberg bya Dbow Gr i wkrtce nawet oficjalnie wprowadzona zostaa nazwa Dembowagora, Niederhof pozosta Doami, a pobliski Ludwiksthal-Wanielickim Pioskiem. Potwierdzenie tego mona znale w dawnych parafialnych ksigach metrykalnych. Ludno posugiwaa siejzykiem niemieckim tylko w urzdach, a dzieci tylko w szkole. W potocznym uyciu bya nadal gwara lska. I cho kolonizacja i germanizacja kontynuowane byy rwnie w XIX wieku, to zawsze "godao sie tu po lonsku". Wymownym tego dowodem byo m.in. stwierdzenie, ktre w roku 1845 wystosowa starosta lubliniecki w swoim meldunku do Rejencji Opolskiej:...masy ludnoci wiejskiej s waciwie polskie, mwi wycznie po polsku"!

103530 -Liczba unikalnych wizyt