Walne zebranie - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
logo
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

Aktualności
  Spektakl
  Jasełka
  Karnawałowy Wieczorek
  Wyjazd do teatru
  15 lecie Stowarzyszenia
  Gratulacje z okazji 15 lecia
  Wycieczka
  Wystawa
  Ognisko integracyjne
  Dzień Boronowa
  Szybik
  Promocja książki
  Działalność Stowarzyszenia
  Boronuś
  Forum Katowice
  Walne zebranie

Ogłoszenia
  Konkurs
  Zbiórka pamiątek

Kronika wydarzeń
  2020/21

Artykuły
  Teksańczycy z Ziemi Boronowskiej
  O ks. proboszczu Józefie Chrystofie
  Krótki rodowód naszych wiosek
  O utopkach
  O boronowskich pustelnikach
  O mielerzach, kurzokach...
  O kapliczkach
  O śląskiej godce
  O pradziejach Boronowa
  O nazwach terenowych
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Palmy 2022
  Ojciec Maniura
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017
  Małe jest piękne
  Informacja
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Wystawa
  Wyjazd do teatru
  Wycieczka
  Kulinarne zmagania 2019

Wydawnictwa
  Przewodnik

   Losowe zdjcie


Kliknij aby powikszy.
Walne zebranie

W piątek 23 marca 2019 roku o godzinie 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie odbyło się
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej.
Podczas tego zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności przygotowane przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.
Zebrani udzielili absolutorium Zarządowi.
Ze względu na konieczność rezygnacji dwóch członkiń Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, przeprowadzone zostały przyśpieszone wybory Zarządu Stowarzyszenia.
Zebrani jednogłośnie wybrali Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.

Prezesem Zarządu został pan Alojzy Moj ,
Wiceprezesami: pani Ilona Rymarczyk i Marzena Hucz, Skarbnikiem pani Adela Burzyk,
natomiast sekretarzem Krystyna Jaksik.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodnicząca pani Anna Matysiakiewicz
oraz członkowie- Leon Brol i Eugeniusz Prandzioch.
Zebrani przyjęli również Plan Pracy Stowarzyszenia
na rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018..


Dziękujemy Prezesowi za zaangażowanie oraz wielki wkład czasu w prace społeczne,które przyczyniły się do realizacji planów i zamierzeń Stowarzyszenia.
Dziękując życzymy dużo zdrowia i sił do dalszego prowadzenia Stowarzyszeniem.

133511 -Liczba unikalnych wizyt