O nazwach terenowych - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
logo
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

Aktualności
  Spektakl
  Jasełka
  Karnawałowy Wieczorek
  Wyjazd do teatru
  15 lecie Stowarzyszenia
  Gratulacje z okazji 15 lecia
  Wycieczka
  Wystawa
  Ognisko integracyjne
  Dzień Boronowa
  Szybik
  Promocja książki
  Działalność Stowarzyszenia
  Boronuś
  Forum Katowice
  Walne zebranie

Ogłoszenia
  Konkurs
  Zbiórka pamiątek

Kronika wydarzeń
  2020/21

Artykuły
  Teksańczycy z Ziemi Boronowskiej
  O ks. proboszczu Józefie Chrystofie
  Krótki rodowód naszych wiosek
  O utopkach
  O boronowskich pustelnikach
  O mielerzach, kurzokach...
  O kapliczkach
  O śląskiej godce
  O pradziejach Boronowa
  O nazwach terenowych
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Palmy 2022
  Ojciec Maniura
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017
  Małe jest piękne
  Informacja
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Wystawa
  Wyjazd do teatru
  Wycieczka
  Kulinarne zmagania 2019

Wydawnictwa
  Przewodnik

   Losowe zdjcie


Kliknij aby powikszy.
O nazwach terenowych    W okolicy Boronowa zachowało się do naszych czasów wiele starych nazw terenowych, określających poszczególne rejony wsi, pól i lasów. Godne podkreślenia jest to, że są one nadal dość powszechnie używane, głównie przez starszych mieszkańców.
    Jest ich bardzo dużo, trudno je zliczyć. Oto niektóre z nich: Zamoście, Siodłoki, Hajduki, Piasek, Dwór, Smolny Piec, Pod Hutą, Szczepnice, Kudłacz, Górki, Tarlisko, Suszarnia, Jabłonka, Kokoska, Zdachnia, Korytnica, Królicza Górka, Przykutowe, Siudejka, Sulów, Komorniki, Grabina, Grzybów, Bukowa Góra, Zgorzałe, Plama, Niwa, Kopanina, Osiczyna, Namchy, Pańsko Górka, Makowiec, Kobyła, Wilczarnia i wiele innych.
    Większość tych nazw jest już bardzo stara. O pochodzeniu takich nazw jak: Piasek, Smolny Piec Zamoście czy Jabłonka można się łatwo domyślić, ale niektóre pochodzą od niezrozumiałych już dziś wyrazów staropolskich, wreszcie są i takie, które nawiązują do faktów i wydarzeń historycznych. Wspomnę o niektórych.
    Nazwa Hajduki wywodzi się z XV wieku. Hajdukami nazywano dawnych żołnierzy węgierskich. W drugiej połowie XV wieku ziemie śląskie zajęli Węgrzy. Król węgierski Maciej Korwin rządził tu twardą ręką w latach 1469-1490. Należy przypuszczać, że oddział hajduków pilnujących wtedy dawnej granicy śląsko-polskiej mógł przez pewien czas stacjonować w Boronowie i ten rejon wsi (przy obecnej ulicy Wolności), w którym zamieszkiwali, okoliczna ludność nazwała Hajdukami. Nazwa Siodłoki i Komorniki określały kiedyś warstwy ludności wiejskiej. Siodłoki (lub kmiecie) stanowili wtedy najzamożniejszą warstwę chłopską. Oprócz nich byli zagrodnicy, chałupnicy i najbiedniejsi komornicy, którzy nie mieli żadnego majątku. Żródłami ich utrzymania były: przymusowy odrobek u siodłoków za wynajem "komory", czasem rzemiosło, przemyt, kłusownictwo lub żebractwo.
    Te nazwy terenowe są trwałymi pomnikami przeszłych dziejów tutejszej okolicy, warto więc, by i młode pokolenie o nich nie zapomniało. Mogą one stanowić ciekawy materiał do dalszych dociekań i studiów nad historią poszczególnych wiosek i przysiółków z przyległościami. Mogą nawet stanowić ciekawy temat pracy Magisterskiej!


Opracował Damian Gołąbek


133526 -Liczba unikalnych wizyt