O pradziejach Boronowa - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
logo
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

Aktualności
  Spektakl
  Jasełka
  Karnawałowy Wieczorek
  Wyjazd do teatru
  15 lecie Stowarzyszenia
  Gratulacje z okazji 15 lecia
  Wycieczka
  Wystawa
  Ognisko integracyjne
  Dzień Boronowa
  Szybik
  Promocja książki
  Działalność Stowarzyszenia
  Boronuś
  Forum Katowice
  Walne zebranie

Ogłoszenia
  Konkurs
  Zbiórka pamiątek

Kronika wydarzeń
  2020/21

Artykuły
  Teksańczycy z Ziemi Boronowskiej
  O ks. proboszczu Józefie Chrystofie
  Krótki rodowód naszych wiosek
  O utopkach
  O boronowskich pustelnikach
  O mielerzach, kurzokach...
  O kapliczkach
  O śląskiej godce
  O pradziejach Boronowa
  O nazwach terenowych
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Palmy 2022
  Ojciec Maniura
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017
  Małe jest piękne
  Informacja
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Wystawa
  Wyjazd do teatru
  Wycieczka
  Kulinarne zmagania 2019

Wydawnictwa
  Przewodnik

   Losowe zdjcie


Kliknij aby powikszy.
O pradziejach Boronowa    W latach 1925-1935 były w Boronowie przeprowadzane kilkakrotnie badania archeologiczne. Plon tych badań był obfity. Wykazały one m.in., że dzieje tej miejscowości rozpoczęły się w czasach prehistorycznych. Odnalezione ślady najdawniejszego, stałego osadnictwa dowiodły, że datuje się ono już od końca epoki kamiennej ( około 2000 lat przed Chrystusem!). Niektóre boronowskie odkrycia były wtenczas rewelacją w skali powiatu, a nawet całego Górnego Śląska.

    Wielka szkoda, że nie prowadzono wtedy jeszcze gruntowniejszych badań, głównie na terenach w pobliżu Liswarty. W większości ograniczono się do penetracji powierzchniowych. Gruntowniejsze wykopaliska przeprowadzono tylko na cmentarzysku łużyckim, odkrytym przy obecnych ulicach Poprzecznej i Niwskiej. Szczegółowe badania uniemożliwiła wówczas przyczyna obiektywna, mianowicie większość terenów ciekawych pod względem archeologicznym została już dawno zabudowana lub zalesiona (Górki).

    Należy więc mieć przeświadczenie, że na obszarze Boronowa nadal kryje się w ziemi jeszcze niejedna ciekawostka archeologiczna. Potwierdziły to przypadkowe znaleziska dokonane w ostatnim czasie. W roku 1996 natknąłem się na Kudłaczu na kilkanaście krzemiennych narzędzi z młodszej epoki kamiennej. Wspominałem już o tym w jednej z moich publikacji. Autentyczność tych zabytków potwierdził archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. W roku 2002 doszło do kolejnego odkrycia w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego, wczesnośredniowiecznego grodziska, na posesji Stefana Majchrzyka. Podczas prowadzonych przy pomocy ciężkiego sprzętu wykopów pod staw pod metrową warstwą torfu natrafiono na kamienny przęślik ( ciężarek) z wyżłobionym otworem. Znaleziono też skorupy naczyń glinianych oraz szczątki kilkumetrowych klocków dębowych, zaostrzonych z jednej strony. Może były to bierwiona z dawnej palisady fortyfikacyjnej grodziska?

    Tak więc funkcjonująca dotąd bogata wiedza o Boronowskich pradziejach jest wciąż uzupełniana. Należy się spodziewać, że kiedyś, w przyszłości, wzbogacą ją kolejne, przypadkowe odkrycia. 
Autor Damian Gołąbek.
133540 -Liczba unikalnych wizyt