O śląskiej godce - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
logo
   Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Zarząd SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj

Aktualności
  Spektakl
  Jasełka
  Karnawałowy Wieczorek
  Wyjazd do teatru
  15 lecie Stowarzyszenia
  Gratulacje z okazji 15 lecia
  Wycieczka
  Wystawa
  Ognisko integracyjne
  Dzień Boronowa
  Szybik
  Promocja książki
  Działalność Stowarzyszenia
  Boronuś
  Forum Katowice
  Walne zebranie

Ogłoszenia
  Konkurs
  Zbiórka pamiątek

Kronika wydarzeń
  2020/21

Artykuły
  Teksańczycy z Ziemi Boronowskiej
  O ks. proboszczu Józefie Chrystofie
  Krótki rodowód naszych wiosek
  O utopkach
  O boronowskich pustelnikach
  O mielerzach, kurzokach...
  O kapliczkach
  O śląskiej godce
  O pradziejach Boronowa
  O nazwach terenowych
  Kolonizacja pruska w okolicy Boronowa
  O Janie Kuliszu
  Przemysł Boronowa
  "Kulturkampf"

Galeria
  Wieczorek 2019
  Wyjazd do Wieliczki
  Wystawa
  Promocja książki
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Gołąbka
  Majówka 2010
  Zima 2010
  Majówka 2009
  Boronów w fotografii
  Długosz królewski
  Prelekcje SMZB
  Promocja książki

10-lecie SMZB
  10-lecie
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja

400-lecie Kościoła
  Podziękowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Linki
  Urząd Gminy Boronów
  GOK
  Parafia Boronów
  ZPO Boronów
  LKS Jedność Boronów
  Stow. dla Boronowa
  Boronów w Wikipedii
  Składnica Górnośląska

Archiwum
  Palmy 2022
  Ojciec Maniura
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Festyn
  Przyroda w Boronowie
  Działalność Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wyjazd
  Wystawa
  Realizacja zadań dofinansowanych z UG
  Promocja książki
  Wieczorek 2017
  Małe jest piękne
  Informacja
  Konkurs na palmę wielkanocną
  Wystawa
  Wyjazd do teatru
  Wycieczka
  Kulinarne zmagania 2019

Wydawnictwa
  Przewodnik

   Losowe zdjcie


Kliknij aby powikszy.
O śląskiej godce


O ślonskiej godce...

Tyn artykuł chciołech napisać łońskiego roku, ale skuli tego, że miołżech wtynczos jeszcze inszo robota, brakło mi czasu. Bestóż zabiyrom sie gibko dzisioj do tego, yno przodzi założa se moje brele.
    Pisza po ślonsku. Godka ta pamiyntom łod małego bajtla. Niyroz spominom te downe czasy, kej jesce żyła moja starka. Musza Wom pedzieć, że piyrwy tu wszyjscy godali yno po ślonsku, tom godkom sie tyż rzykało i śpiywało. Tak bóło na Ślonsku dycki, przez całe wieki, choć rzondziyli tu cudzi, kierzy przez cołki czos zabroniali godać tom staropolskom gwarom.

    Ale czasy sie zmiyniyły, dzisioj żyjymy w wolnym kraju. Po wojnie na Ślonsk przykludziyło sie dużo ludzi z całyj Polski, ludzie sie wymiyszali. Dzisiej niekierzy Ślązocy majom gańba i poleku ło tych ślonskich tradycjach zapominają. No prowda, we szkole i urzyndach trza godać czysto po polsku, ale w doma, miyndzy sobom starejmy sie godać całom gymbom po naszymu.
Ślonskiej godce trza pszoć i wpojejmy to tys naszym bajtlom (dzieciom).

    Połoglondejcie se niżyj, jak piykno jes ta nasza ślonsko godka:
starka- babcia
gymba- usta
mycka- czapka
galoty- spodnie
jakla- bluza
szpyndlik- szpilka
ślyńzuchy- łyżwy
karminadel- mielony kotlet
glaca- łysina
ryma- katar
żdrzadło- lustro
klamory- graty
kopruch- komar
haziel- ubikacja
maras- błoto
kibel- wiadro
gańba- wstyd
miech- worek
larmo- hałas
łostuda- zgorszenie
dej pozór- uważaj
drapoko, gipko- szybko
poleku- powoli
styknie- wystarczy
bestóż- dlatego
juzaś- znowu
skuli-z powodu
dycki- zawsze
kaj- gdzie
rzykać- modlić się
ciepać- rzucać
inakszy- inny
łoński rok- ubiegły rok
pedzieć- powiedzieć
piechty- pieszo
piyrwyj- dawniej
hned- szybko (niebawem)
wykludzić sie- wyprowadzić
toplać- moczyć
nieskoro- późno.


Damian Gołąbek

133568 -Liczba unikalnych wizyt